open menu

Våre kandidater

1. kandidat Nicholas Wilkinson (29) 
Kommune: Oppegård
E-post: nicholas.wilkinson@sv.no
Telefon: 915 42 044
Jeg mener: Jeg vil at alle skal ha like gode muligheter, uansett hvor mye penger de har. Da må vi ta kampen mot de økende forskjellene i Norge. Jeg vil bruke fellesskapet til å styre utviklingen så vi sammen kan bygge et varmt og inkluderende samfunn.

2. kandidat Sheida Sangtarash (33)
Kommune: Bærum
E-post: sheida.s.v@gmail.com
Telefon: 458 38 218
 Jeg mener: Våre barn og ungdommer fortjener like muligheter til å lære. Da trenger vi nok voksne med god kompetanse. Jeg vil ta kampen for flere lærere i skolen og flere barnehagelærere i barnehagen.

3. kandidat Torleif R. Hamre (56) 
Kommune: Eidsvoll
E-post:torlham@online.no
Telefon: 922 51 672
Om meg:  Jeg er historiker, opprinnelig fra Kongsvinger. Er gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sitter i formannskapet og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg. Han er opptatt av helheten i SVs politikk, begge beina vi står på: den røde foten, rettferdig fordeling av goder, av ressurser, makt og frihet til utfoldelse – og den grønne foten, kampen for et miljø som kan gi også folk og dyr i framtida gode liv. Jeg vil slåss for gode skoler, barnehager og omsorgstjenester der alle blir sett, hørt og møtt med varme og respekt. Da må vi også slåss for nok av de flinke folka som jobber i tjenestene!

4. kandidat Line Halvorsrud
Kommune: 
Aurskog-Høland
E-post: 
line.halvorsrud@gmail.com
Telefon: 47630166
Jeg drømmer om: et samfunn som er bygget med sikte på å skape gode liv for folk. Jeg ønsker meg videre et mangfoldig og fargerikt samfunn der folk har friheten til å leve det livet som er rett for de. Ulike folk, like muligheter er et slagord som virkelig passer for den politikken jeg brenner for.

 

5. kandidat Halvor Ekland (21)
Kommune:
Ås 
E-post: 
halvor@su.no
Telefon:
 48077782
Om meg: 
Jeg studere kjemi og bioteknologi på NMBU og sitter i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom. Jeg Brenner for å få Norge ut av EØS, at man kan bo og bruke hele Norge og feministisk frigjøringskamp!

6. kandidat Kristine Lien Skog (43)
Kommune: Ås
E-post:
kristine.skog@gmail.com
Om meg: 
Jeg har vært brennende opptatt av miljøspørsmål siden min tid i Natur og Ungdom, og urettferdighet har alltid opprørt meg. Etter at jeg har blitt eldre, har jeg kanskje forstått bedre hvordan miljøproblemer, sosial og økonomisk urettferdighet henger sammen og forsterker hverandre. Det handler om hvordan vi bygger samfunnene våre. Vi trenger et økonomisk system, men markedet alene styrer verden i feil retning. Jeg mener den sosiale politikken og miljøpolitikken som SV står for gir de beste og mest stabile samfunnene på lang sikt, også økonomisk. Jeg engasjerer meg i SV fordi jeg ønsker å bidra til en bedre verden. Så enkelt og så vanskelig.

7. kandidat Claudia Behrens (51)
Kommune:
Nesodden
E-post:
sv@claudia.no 
Telefon: 
91397572
Om meg:
Jeg har drevet med politikk siden 14-årsalderen og bor på Nesodden. Jeg har mangeårig erfaring som medlem av kommunestyret. Hjertesakene mine er miljøvern, et bærekraftig landbruk og gode levevilkår for bøndene, barn og unges leve- og oppvekstvilkår samt likestilling.

8. kandidat Ali Nouri
Kommune:
Nes
E-post: alireza@nouri.no
Jeg vil: jobbe for et mer rettferdig og likestilt samfunn som gir alle gode muligheter til å delta og leve gode liv.

9. kandidat Janne Grøttumsbråten (49)
Kommune:
Asker 
E-post: 
jannecrg@gmail.com
Telefon: 
90562300
Om meg: 
Brenner for helse og omsorg, med spesielt fokus på psykisk helse og rus. Vi må få en slutt på utenforskapet mange med psykisk helse- og rusutfordringer opplever. I tillegg til behandling og rehabilitering er arbeid og bolig vel så viktig for disse som for andre grupper.

 

 10. Eline Sæta Woxen (39)
Kommune: 
Skedsmo
E-post:
elineseta@hotmail.com
Telefon: 
93891151
Om meg: Jeg er kommunepolitiker i Skedsmo, jobber i NAV og har to barn. Jeg er med i politikken for å kjempe for naturvern, frisk luft, rent vann, miljøvennlig matproduksjon og bærekraftig klimapolitikk. I tillegg er jeg opptatt av rettferdig fordeling, gode oppvekstvilkår for alle barn og et samfunn som gir god omsorg og hjelp til dem som trenger det.

 

 11.kandidat Bård Hogstad (50)
Kommune: Ski
E-post: bard.hogstad@online.no
Telefon: 91143765
Om meg: jeg er gruppeleder for SV i Ski kommune og leder av Eiendomsutvalget, jobber i Arbeidstilsynet. Er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Også svært engasjert i å ta vare på marka vår slik at alle kan få tilgang til flotte naturopplevelser i nærmiljøet.

 

12. kandidat Ingvild Bø Moberg (47) 
Kommune: Bærum
E-post: ingvild.bo.moberg@gmail.com
Telefon: 41276757
Om meg: Jeg er spesielt opptatt av arbeidslivspolitikk og asylpolitikk.

 

13. kandidat Ronny Kjønsø
Kommune: Vestby 
E-post: 
ronnykjonso@gmail.com
Jeg mener: Mine hjertesaker er gode oppvekstvilkår for barn og unge, en mer rettferdig fordelingspolitikk og en arbeidslivspolitikk for framtidens arbeidsliv.

14. kandidat Johanne Østengen (21)
Kommune:
Ullensaker 
E-post: 
johanneostengen@hotmail.com
Telefon:
91853248
Om meg:
Jeg kommer fra Ullensaker og brenner for fagbevegelsen. Utfordingene rundt fagarbeideren i en verden som står ovenfor store forandringer blandt annet i form at klimaendringer og automatisering er hennes kampsaker. Til daglig studerer jeg Ortopediingeniørfag ved Høyskolen i Oslo/Akershus.

 

15. kandidat Kristian Wølner (61) 
Kommune: Sørum
E-post:kristianwolner@gmail.com
Telefon: 940 32 955
Om meg: Jeg jobber som økologisk melkebonde i Sørum. Sitter nå 3. periode i kommunens kulturutvalg og er spesielt opptatt av klima og miljø, kultur og landbrukspolitikk.

16. kandidat Sylvi Ofstad Samstag (77)
Kommune: 
Frogn 
E-post:
s-ofstad@online.no
Telefon: 
95463522
Om meg:
Jeg er fra Frogn kommune og har sittet i kommunestyret og i  utvalgene miljø- plan og byggesaker/omsorg, oppvekst og kultur siden 2011. Min hovedinteresse er vern om natur, friluftsliv og kulturminner. I tillegg er jeg svært opptatt av saker knyttet til barnehage og skole, god integrering av flyktninger og antirasisme.

17. kandidat Joel Ene (52) 
Kommune: Asker
E-post: enejoel@hotmail.com
Om meg: Jeg er opptatt av at alle barn skal ha gode oppvekst vilkår, og av et rettferdig og solidarisk samfunn.

 

 18.kandidat Dina Larsdatter Knudsen (18)
Kommune: Bærum
E-post: Dina.l.knudsen@gmail.com
Telefon: 41207233
Om meg: Jeg er tidligere nestleder i Bærum SU. Som ung representant er jeg opptatt av skolepolitik, men asylpolitikk og utenrikssaker er også svært viktige for meg.

 

 19. kandidat Gjermund Skaar (38) 
Kommune: Bærum
E-postgjermund.skaar@sv.no
Telefon: 92217700
Om meg: Sosialist fra Bærum, brenner for internasjonal solidaritet og rettferdig fordeling. Jobber for tiden som SVs gruppeleder på Fylkestinget i Akershus, her jobber jeg mye med miljø og hvordan vi kan utvikle Akershus til å være grønt og kollektivt.

20. kandidat Helga Hustveit
Kommune: Eidsvoll 
E-post: 
helga@su.no
Om meg: Jeg studerer miljø og utviklingsstudier på NMBU og er miljøpolitisk leder i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom. Vi trenger en trygg og rettferdig klode å leve på, derfor må vi sette miljø og natur foran kortsiktig profitt. SV er partiet som ser sammenhengen mellom klassekamp og miljøkamp!

21. kandidat Kåre Steinsland (74)
Kommune: Fet 
E-post: 
kaa.steins@gmail.com
Om meg: Nesten 40 år som lærer på ungdomstrinnet. En mannsalder i lokalpolitikken i Fet og lang fartstid som lokallagsleder i Lærerforbundet. Jeg aksepterer ikke at høyrestaten overkjører folkeviljen i Fet i to helt eksistensielle saker.
Fets framtid som egen kommune og valg av trasé for ny glommakryssing. Dette er to lokale grunner til å stemme inn en ny regjering. Det er mange flere nasjonalt. Et sterkt SV er den beste garantien for en ny kurs

22. kandidat Christian Hintze Holm
Kommune: Nesodden 
E-post: 
christian.hintze.holm@akershus-fk.no
Om meg: Jeg er særlig opptatt av at vi har et velfungerende lokaldemokrati, der alle kan delta og tas på alvor. Derfor har jeg engasjert meg mot Høyre og FrPs udemokratiske tvangssammenslåing av kommuner.

23. kandidat Rannveig Kvifte Andresen
Kommune: Ski 
E-post: 
rannveig.andresen@gmail.com
Om meg: Daglig leder, DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Lokalpolitiker i Ski kommune. Har et brennende engasjement for likestillingsspørsmål, særlig kamp mot vold og overgrep og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter