open menu

La fornuften råde – dropp Viken!

Den sterke motstanden i Finnmark har åpnet en mulighet for å få stanset dannelsen av monsterfylket Viken. En mulighet ingen som er tilhenger av demokrati og administrativ effektivitet i fylkene, bør la gå fra seg. Viken er misfosteret ingen vil ha.

Viken har ingen klare fordeler – men en rekke klare ulemper. Viken har utelukkende oppstått som et elendig politisk kompromiss mellom regjeringspartier som vil avskaffe fylkeskommunen og regjeringspartier som ikke vil det. Dermed blir det heller aldri klart hvilke oppgaver de nye sammenslåtte fylkene skal ha – til tross for et utall av utredninger og utvalg. Dette fordi noen vil at fylkeskommunen ikke skal ha noen oppgaver.  Med en så konfliktfylt start for regionreformen, måtte resultatet bli noe som ingen egentlig ville ha. Alle tre fylkesting i Viken har sagt nei. Viken åpenbart ikke har stor folkelig forankring. Hadde regjeringspartiene trodd at folk var for dette, så hadde vi hatt folkeavstemninger for lengst. Viken betyr altfor store avstander geografisk og dermed øker også avstanden mellom velgere og politikere. Viken betyr mer administrasjon, en masse reising og økte politikerlønninger. Det absurde i å lage en gigantisk enhet, i vår del av landet som ikke inkluderer Oslo, var klart fra dag én. Det er ille nok med et Akershus som er delt av Oslo. Et Akershus som må ha fylkesadministrasjonen sin i nabofylket Oslo. SV har hele tiden jobbet for å få stanset monsterregionen Viken, både nasjonalt og i alle de tre fylkene. Skal sammenslåinger fungere, må de være frivillige og de må være basert på folkeavstemninger. Skal de få oppslutning, må de løse problemer, ikke skape problemer.

Det er ingen tvil om at politisk prestisje er viktigere enn fornuft. Det kom klart frem i møtet tirsdag den 4. september. Når et mindretall bestående av H, V og Krf «blokker» en avgjørelse, ser vi i klartekst at prestisje råder. En utsatt behandling en måned, vil ikke endre noen ting. Når flertallets forslag om stopp i arbeidet med Viken blir iverksatt på møtet i oktober, må det bare være første skritt mot en rask avvikling av hele Viken-prosjektet. Ingen jublet da Viken ble født. Mange vil  juble når dette sørgelige og dyre prestisjeprosjektet blir stanset. Det ville være en seier for demokratiet og sunn fornuft.

 

Anders Ekeland, fylkesleder i Akershus SV

Rune Kjeldsen, fylkesleder i Buskerud SV

Camilla Eidsvold, fylkesleder i Østfold SV

Del dette