open menu

Berthelsen, Grøttumsbråten og Hellesø på topp for nye Asker SV

En enstemmig nominasjonskomite har innstilt Martin Berthelsen (69) fra Sætre i Hurum på 1. plass på kommunevalglisten for nye Asker SV. Janne Grøttumsbråten (50) fra Heggedal i Asker er innstilt på 2. plass, mens Bernt-Leon Hellesø (51) fra Spikkestad i Røyken er innstilt på 3. plass. På 4. og siste kumulerte plass er ungdomskandidaten Anne Høie Guettler (17) fra Asker innstilt.

Martin Berthelsen har lang erfaring som kommunestyrerepresentant i Hurum siden 1991. Som medlem av planutvalget har han vært spesielt opptatt av å ivareta Hurums lange kystlinje, med håndheving av strandloven og generell natur- og miljøforvaltning. Han har også engasjert seg spesielt i styrking av helse- og omsorgstjenestene i Hurum. Berthelsen jobber som rådgiver i ungdomsskolen.

Janne Grøttumsbråten er leder i Asker SV. Hun er vara til kommunestyret og komite for helse- og omsorg i Asker, og har de siste 3 årene også vært medlem av brukerrådet for psykisk helse og rus i Aker kommune. Hun er med sin lange brukererfaring spesielt opptatt av og har jobbet mye med å bedre tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer i Asker. Grøttumsbråten jobber på SVs partikontor.

Bernt-Leon Hellesø er tidligere leder i Røyken SV og har sittet i kommunestyret i Røyken. Hellesø er opptatt av å styrke oppvekstvilkår for barn og unge, og bekjempelse av barnefattigdom. Han er også opptatt av kulturpolitikk, både som fellesnevner i samfunnet og som brobygger i et integreringsperspektiv. Hellesø jobber som sosialarbeider.

Anne Høie Guettler er leder i Asker SU. Hun har vært aktiv i SU siden 2015, og er spesielt opptatt av skolepolitikk og forbedring av den psykiske helsetjenesten i skolen. Guettler er elev i videregående skole, og er nestleder i elevrådstyret.

Nominasjonskomiteen i nye Asker SV har i tillegg til geografisk representasjon fra hele den nye storkommunen, vært opptatt av å sikre kvinne- og ungdomsrepresentasjon på listen. – Vi er fornøyd med å ha fått like mange kvinner som menn blant de kumulerte og på topp 10, og at vi har en ungdomskandidat blant de kumulerte. Nominasjonsmøtet i nye Asker SV avholdes 15. november.

 

Hele lista:

1. Martin Berthelsen (M 69), Sætre/Hurum
2. Janne Grøttumsbråten (K 50), Heggedal/Asker
3. Bernt-Leon Hellesø (M 51), Spikkestad/Røyken
4. Anne Høie Guettler (K 17), SU/Asker
5. Anders Nordmo (M 40), Røyken
6. Marianne Vikdal (K 51), Asker
7. Odd-Ivar Myhre (M 59), Tofte/Hurum
8. Nuning Rahayu Barreth (K 40), Hvalstad/Asker
9. Karl Einar Fjellheim (M 67), Gullhella/Asker
10. Helene Petersen-Sveen (K 32), Åros/Røyken
11. Atle Hillestad (M 62), Vettre/Asker
12. Brit Riise Fredheim (K 67), Hurum
13. Najma Ahmed (K 19), SU/Asker
14. Anne-Britt Wengen (K 68), Vettre/Asker
15. Svein Østvik (M 57), Heggedal/Asker
16. Karin Helene Buberg (K 57), Røyken
17. Eskil Vik Urdal (M 18), SU/Heggedal/Asker
18. Mona Engebretsen (K 39), Vettre/Asker
19. Øyvind Selnes (M 46), Bødalen/Røyken
20. Sigrun Giil Fugleberg (K 52), Sætre/Hurum
21. Petter Hauge Corneliussen (M 21), SU/Asker
22. Solveig Lundeberg (K 69), Vettre/Asker
23. Ståle Botn (M 47), Borgen/Asker
24. Håvard Parathan Kilhavn (M 31), Tofte/Hurum
25. Siri Mette Blesvik (K 71), Hyggen/Røyken
26. Dag Henning Sæther (M 63), Heggedal/Asker
27. Runa Jelstad Ugstad (K 63), Klokkarstua/Hurum
28. Tron Wigeland Nilsen (M 61), Heggedal/Asker
29. Tor Colbjørnsen (M 66), Slemmestad/Røyken
30. Sidsel Ruud Knutsen (K 82), Asker
31. Geir Magnar Nordeng (M 64), Sætre/Hurum
32. Anne Wraa (K 53), Spikkestad/Røyken
33. Anlaug Mejlbo (K 67), Asker
34. Roy Corell (M 71), Heggedal/Asker
35. Marit Røgeberg (K 73), Heggedal/Asker
36. Klemet Isak Store (M 43), Spikkestad/Røyken
37. Kari Sofie Gregersen (K 72), Undelstad/Asker
38. Torger Ugstad (M 70), Klokkarstua/Hurum
39. Morten Mejlbo (M 71), Asker
40. Terje Giil Fugleberg (M 58), Sætre/Hurum
41. Berit Ås (K 90), Nesbru/Asker

Del dette