open menu

Nominasjonskomiteens innstilling til Stortingsliste

Nominasjonskomiteen har nå lagt fram sin innstilling på liste til Stortingsvalget. Nominasjonsmøtet vil bli avholdt 23. november.

Nominasjonskomiteens innstilling:

1. *    Delt innstilling:
– Flertall på 3: Nicholas Wilkinson, Oppegård
– Mindretall på 2: Rannveig Kvifte Andresen, Ski
2.     Sheida Sangtarash, Bærum
3.     Torleif Hamre, Eidsvoll
4.     Line Halvorsrud, Aurskog-Høland
5.     Halvor Ekeland, Bærum/SU
6.     Kristine Lien Skog, Ås
7.     Claudia Behrens, Nesodden
8.     Ali Nouri, Nes
9.     Janne Grøttumsbråten, Asker
10.     Eline Sæta Woxen, Skedsmo
11.     Bård Hogstad, Ski
12.     Ingvild Bø Moberg, Bærum
13.     Ronny Kjønsø, Vestby
14.     Johanne Østengen, Ullensaker
15.     Kristian Wølner, Sørum
16.     Sylvi Ofstad Samstag, Frogn
17.     Joel Ene, Asker
18.     Dina Knudsen, Bærum/SU
19.     Gjermund Skaar, Bærum
20.     Helga Hustveit, Eidsvoll/SU
21.     Kåre Steinsland, Fet
22.     Christian Hintze Holm, Nesodden
23.*     Rannveig Kvifte Andresen, Ski

*DISSENS
Et flertall på 3 innstiller Nicholas Wilkinson på førsteplass. Et mindretall på 2 innstiller Rannveig Kvifte Andresen på førsteplass.
Flertallet innstiller Rannveig Kvifte Andresen på 23. plass. Mindretallet innstiller på 22 plasser.

 

Flertallet har vektlagt følgende ved innstilling på førsteplassen:
•    Evne til å argumentere – og nå fram i debatter – på et bredt felt av politikkområder.
•    Politisk erfaring, –  og resultater av det politiske arbeidet.
•    Evne til å nå fram i media og bli en synlig og tydelig SV-stemme.

Flertallet i komiteen vil framheve følgende i sin avgjørelse:
Nicholas Wilkinson er sterk og overbevisende i sin argumentasjon, han er uredd, pågående og kunnskapsrik. Han bruker et språk som er lettfattelig, – selv på kompliserte tema. Han har en solid økonomisk utdanning, formulerer seg godt, argumenterer overbevisende og har, slik vi ser det, muligheter til å fylle rom etter svært profilerte stortingskandidater fra SV som nå velger å gå ut av stortinget.

 

Mindretallet har vektlagt følgene ved innstillingen på førsteplassen:
•    Rannveig er en tydelig og sterk stemme for feminisme og internasjonal solidaritet.
•    Rannveig har en utmerket evne til å kombinere idealistiske ideer og forslag med evnen til å jobbe pragmatisk for å få gjennomslag for våre saker.
•    Rannveig har lang erfaring som lokalpolitiker i Ski kommune og som stortingsrepresentant for Akershus SV i  to år.

Mindretallet vil framheve følgende i sin avgjørelse:
Rannveig Kvifte Andresen vil løfte SVs feministiske profil. Hun er blant Norges fremste eksperter på vold og overgrep, og har høy troverdighet i det feministiske miljøet.
Sikkerhetspolitikk og asylpolitikk er politiske felt som blir store framover. SV trenger noen som kan sette fredspolitikk på dagsorden.

Akershus har ikke hatt en kvinne på topp siden starten av 90-tallet og SV har en veldig ubalansert kjønnsbalanse i stortingsgruppa. SV trenger flere kvinner på Stortinget som kan fronte partiet.

 

Nominasjonskomite
På årsmøtet 2016 i Akershus SV ble følgende valgt til nominasjonskomiteen for stortingsvalget 2017:
•    Ruth Solveig Birkeland (leder)
•    Christian Hintze Holm
•    Sheida Sangtarash
•    Synnøve Kronen Snyen
•    Linn Emilie Hexeberg (SU)

Komiteen har lagt opp arbeidet i to trinn. Først arbeidet vi med innstilling på førstekandidat, så med kandidater til de øvrige plassene på lista.

Det ble en delt innstilling på førstekandidat: Flertallet bestående av Ruth Solveig Birkeland, Christian Hintze Holm og Sheida Sangtarash innstilte på Nicholas Wilkinson. Mindretallet bestående av Synnøve Kronen Snyen og Linn Emilie Hexeberg innstilte på Rannveig Kvifte Andresen.

Da vi begynte å arbeide med de neste plassene, hadde det kommet inne nye forslag. Blant annet om Sheida Sangtarash som kandidat til en av de øvrige topplassene. Hun ba da om at hennes habilitet ble vurdert. En enstemmig komite konkluderte med at habilitet ville bli et problem. Hun trådte derfor ut av komiteen. I det videre arbeidet har vi derfor vært 4 medlemmer. Innstilling til på plass nr. 2-22 er enstemmig.

Del dette