open menu

Fylkesårsmøte 29. februar

Agder SVs fylkesårsmøte avholdes 29. februar 2020, på Rådhuset i Kristiansand.

Etter hvert som møtet nærmer seg, vil sakspapirer bli lagt ut på denne siden.

Det vil ikke bli skrevet ut sakspapirer nok til alle. Papirene vil bli vist på storskjerm under møtet, og det vil skrives ut noen få eksemplarer. For å begrense bruken av papir og utskrift ber vi om at delegatene benytter seg av PC/Nettbrett til sakspapirer, evt. skriver ut det de har behov for selv.

I forkant av årsmøtet vil det holdes kjønnsdelte formøter. SV har nulltoleranse for seksuell trakassering, og skal være en trygg og inkluderende arena for alle medlemmer og tillitsvalgte. Her kan du lese mer om trygge møteplasser.

FØLG INNKOMNE FORSLAG FORTLØPENDE HER

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ FYLKESÅRSMØTET:

Sak 1 – Konstituering

Sak 2 – Beretninger

Sak 3 – Regnskap

Sak 4 – Nominasjonsprosess for Stortingsvalget 2021

Sak 5 – Uttalelser

Sak 6 – Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 7 – Vedtekter

OBS! Fristen for å foreslå vedtektsendringer har gått ut.

Sak 8 – Budsjett

Sak 9 – Valg

TRYKK HER FOR Å FREMME ENDRINGSFORSLAG TIL ÅRSMØTESAKENE

VIKTIGE FRISTER:

1. februar: Frist for å fremme forlag til endring av gjeldende vedtekter.

15. februar:  Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Unntatt fra denne fristen er uttalelser. Vi ber om at forslag til uttalelser sendes inn minst to dager før møtet, men vil akseptere uttalelser som fremmes inntil kl. 10 møtedagen dersom de omhandler særlig dagsaktuelle tema. Saker og uttalelser sendes til agder@sv.no.

16. februar: Frist for å sende inn endringsforslag, dersom fylkesstyret skal rekke å innstille på dem. Selv om endringsforslag (unntatt til vedtekter) kan fremmes helt frem til strek settes på årsmøtet, ber vi om at dere leser gjennom dokumentene – særlig arbeidsprogrammet – og fremmer endringsforslag så tidlig som mulig. Da kan fylkesstyret rekke å innstille på forslagene, de andre delegatene kan rekke å ta stilling til hva de synes om de innkomne forslagene, redaksjonskomiteene vil få gjort en bedre jobb under møtet, og vi vil generelt ende opp med bedre og mer gjennomarbeidede vedtak.

Senest 21. februar: Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer med fylkesstyrets innstilling sendes ut til lokallagene.

Navn på lokallagenes og Sosialistisk Ungdoms delegater må være fylkesstyret i hende innen årsmøtet tar til, men vi ber om at disse meldes inn så tidlig som mulig. Navn på delegater sendes til agder@sv.no.

Del dette