Veg

Transport av gods og menneske er av dei sektorane som slepp ut mest klimagasser i Noreg, og derfor trengs det ein offensiv omlegging av transportsektoren. SV seier nei til ferjefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige motorveiprosjekt slik at vi får råd til å satse på kollektiv, sykkel og gange og trygge vegar i distrikta.

I vegsektoren vil SV prioritere milliardane på trygge og gode bruksveier. Vi treng rassikring og utbedring av smale veger for å få gul midtstripe, vegskuldre og midtdelere der det er nødvendig. Ferger er en del av vegnettet langs kysten, og må ha hyppige avganger til en overkommelig pris. SV vil bygge langt og trygt, ikke bredt og dyrt.

Der det er bane og vei parallelt, i samme korridor, burde alltid en moderne, tospora jernbane bygges først og så skalert ny vei etter behov etterpå.

SV sine forslag til løysingar:

Emner