Rasisme og diskriminering

Rasisme er et samfunnsproblem og Norge er ikke et unntak. Rasisme er å dele mennesker inn i ulike grupper og rangere de etter verdi. Til ulike tider har rasismen rettet seg mot forskjellige grupper.

I Norge i dag ser vi mange former for rasisme og diskriminering, som rasisme rettet mot muslimer, antisemittisme mot jøder, rasisme og fordommer rettet mot mennesker av afrikansk opprinnelse og romfolk.

Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utenfor samfunnet, med store konsekvenser for den enkelte. SV vil motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer, og rette en særlig innsats mot diskriminering på boligmarkedet og i arbeidslivet gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket.

SV vil: