Friluftsliv

Friluftsliv er svært viktig for mange menneske i Norge. Gjennom friluftslivet vert folk glad i naturen, og det er bra for folkehelsa. Det offentlege må derfor legge til rette for at alle som ønskjer det, skal ha god tilgang til naturen.

Allemannsretten er eit viktig prinsipp i Norge. Han sikrer folk rett til et aktivt friluftsliv. SV har derfor fremmet forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestast. For å ha et godt friluftsliv med rike opplevingar er vi nøydd til å ta vare på naturen, fordi det er grunnlaget for friluftslivet.

SV vil: