Bolig

SV vil ha bolig for alle

I mange områder bygges det i dag for få boliger, og det bygges andre boliger enn det det er behov for. Samtidig så blir vi stadig flere mennesker, en utvikling som vil fortsette. Det er derfor et behov for flere boliger, men boliger som passer for alle og som skaper gode bomiljøer.

Boligutbygging i Norge foregår stort sett slik at det er private selskaper som planlegger og bygger boliger. Offentlige utbyggingsselskaper, eid av store kommuner eller staten, kan ta samfunnshensyn på en helt annen måte. De kan sørge for bygging av rimelige boliger når kommersielle utbyggere ikke kan, eller vil, bygge det som er nødvendig.

Boligene som bygges må være gode og mulige å leve i over lengre tid, også for bevegelseshemmede. Det er derfor viktig å sørge for at flere boliger blir tilgjengelige for alle.

SV vil:

Veien til egen bolig

Alle trenger et hjem. I løpet av de siste årene har boligprisene steget kraftig og muligheten til å skaffe seg et trygt hjem er umulig for mange. De siste prognosene viser at boligprisene i hele landet vil øke med 23 prosent innen 2020. Samtidig er det stadig flere som kjøper flere boliger uten at de skal bo i dem selv. Noen kjøper for å hjelpe barn og barnebarn med bolig, andre for å spekulere i prisvekst. SV mener at en bolig først og fremst skal være et hjem, og ikke et spekulasjonsobjekt.  Vår målsetting er at så mange som mulig skal ha mulighet til å kjøpe sin egen bolig om de ønsker det, og ellers bo i en trygg bolig.

SV vil:

Skatt

Alle trenger et sted å bo og boutgifter det går an å leve med. Men unge opplever at boligprisene vokser raskere enn de greier å spare opp egenkapital. De som endelig har kommet seg inn på boligmarkedet sitter med langt høyere gjeld enn de ville gjort for bare få år siden. Mange må få hjelp fra foreldrene sine for å komme inn på boligmarkedet, noe som forsterker klasseskillene i boligmarkedet.

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Skattepolitikken er viktig for hvordan boligmarkedet fungerer. Dessverre blir denne debatten dominert av skremselspropaganda fra høyresiden om at SV vil skatte folk fra hus og hjem. Det er det motsatte som er tilfelle: Det er boligprisgaloppen som påfører folk store utgifter og skaper økonomiske forskjeller. Ved å gjøre noe med dette vil flere kunne eie sitt eget hjem til priser det går an å leve med.

SV vil: