open menu

Smittevern på arrangementer

Her kan du laste ned informasjon om smittevern og smittevernsplakater til arrangementer.

Last ned informasjon om smittevern i forbindelse med SV-arrangementer her.
Du kan også lese teksten i sin helhet under.

Plakater i A3:
Smittevernplakat i A3 på nynorsk
Smittevernplakat i A3 på bokmål

Plakater i A4:
Smittevernplakat i A4 på bokmål
Smittevernplakat i A4 på nynorsk

Powerpoint-bilder:

 

Vedlegg til arrangementsmaler- smitteforebyggende tiltak

Oppdatert 09.11.2020

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer. SV følger de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for smittevern. Les Helsedirektoratets vedtak for arrangementer.

Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi råd om hvordan arrangementer kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte, men det er veldig viktig å sjekke lokale tiltak i tillegg. Dette er nasjonale retningslinjer:

Det er tillatt med arrangement på offentlig sted for:
– inntil 50 personer om det ikke er fastmonterte seter
– inntil 200 personer der det er fastmonterte seter

 • En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert
 • Private sammenkomster (slik som bursdagsfeiring, konfirmasjon, bryllup osv.) på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan bli gjennomført med inntil 20 personer.
 • Private sammenkomster i egen hjem, hage eller hytte bør ikke ha flere enn 5 gjester.

Det forutsettes at arrangementet:

 • avholdes på offentlig sted
 • avholdes på et sted som gjør det mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand
 • har en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede (for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing) og sørger for at råd om avstand og smittevern kan følges. Ved inngangen må derfor en ansvarlig (gjerne fra lokallaget) skrive opp deltagerne på en navneliste med telefonnummer. Det er viktig at en person gjør dette, og at pennen ikke sendes rundt. Navnelisten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager.

 

Presiseringer:

 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet kan regnes i tillegg til regelen om antall personer

 

Hva betyr dette for deg som SV- arrangør?

Ansvar

Arrangør er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og for å plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Lokallaget må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og publikum. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve ytterligere tilpassede tiltak.

Smitteforebyggende tiltak

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, og dette er et generelt råd til hele befolkningen. Arrangøren har ikke et ansvar for at dette overholdes, men skal legge til rette for smitteforbyggende tiltak, nevnt i denne veilederen.

Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Håndvask: 

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se instruksjonsvideo her.
 • Tørk hendene med engangs papirhåndklær.
 • Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og spising.

 Alternativer til håndvask: 

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon bør uansett plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i garderober, ved inngangspartier, og så videre).
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres.

Annet:

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.
 • Unngå å ta i ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.

Renhold 

 • Viruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.
 • Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.
 • Være ekstra oppmerksomme på renhold på områder for bespisning. Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
 • Eventuelt utstyr som brukes av flere i tjenesten (for eksempel nettbrett, berøringsskjermer, tastatur, og så videre) rengjøres etter bruk.
 • Rengjør vokalmikrofoner og tilhørende stativer, monitorer, instrumenter som brukes av flere, miksere og annet utstyr etter bruk.

Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på arrangementet 

Mennesker som blir syke mens de er til stede på et arrangement må gå hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter, se www.fhi.no.

Dersom du planlegger et arrangement med inntil 200 personer, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. Disse finner du på helsedirektoratet.no og fhi.no.  Du kan når som helst kontakte partikontoret hvis du har spørsmål om gjennomføringen. Send da en e-post til agu@stortinget.no

Del dette