open menu

Løpesedler – vold mot kvinner 2019

Her kan du finne løpesedler som kan brukes på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november.

Løpeseddel på bokmål til trykk

Løpeseddel på nynorsk til trykk

Løpeseddel på bokmål til print

Løpeseddel på nynorsk til print

Del dette