open menu

Arbeid i kommunestyret

Er du folkevalgt i kommunestyret eller på fylkestinget? Her kan du laste ned interpellasjoner, tips og triks for hvordan man kan få mest mulig ut av arbeidet som folkevalgt.

Er du fersk i lokalpolitikken? Klikk her for å laste ned 11 tips til ferske folkevalgte.

Det kan være vanskelig å prioritere tiden i kommunestyret. Her finner du en oversikt over året i kommunestyret og tips til prioriteringer.

Interpellasjoner og forslag: 

Klikk her for å laste ned Sande SVs interpellasjon om barnetrygd og sosialhjelp.

Notat om lokale konsekvenser for kutt i eiendomsskatten.

Tabell over hvilke kommuner som vil få krav om å kutte (og hvor mye) i eiendomsskatten med regjeringens forslag.

Interpellasjon for lokale handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold

Forslag mot seksuell trakassering, tilpasset fylkesting.

Bakgrunn for medieutspill om kunstgressbaner og mikroplast.

Oppslag fra Telemark SV om mikroplast.

Notat om barnetrygd og sosialhjelp

Oversikt over hvilke kommuner som trekker barnetrygden fra sosialhjelp

Oversikt over hvor mange barn som bor i en familie som mottar sosialhjelp i din kommune

Tips til hvordan man kan jobbe med plastforsøpling i lokallag og kommunestyrer

Forslag om biblioteksløft.

Innlegg om revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomi.

Fagforbundet om Alerissaka.

Ressurshefte til folkevalgte, høstkampanjen 2018

Skoleringspresentasjon, høstkampanjen 2018

Miljøplattform for oppdrettsnæringa

Tipsark om arbeid med klima i kommunestyrer og fylkesting.

Leserinnlegg om fattigdom og jul

 

 

Del dette