SV fra A til Å

Formueskatt

Skatter skal skaffe fellesskapet inntekter og reduserer forskjeller. Formuesskatten gjør begge deler. Hvis vi fjerner formueskatten, vil forskjellene i Norge øke kraftig, og vi vil ha over 15 milliarder kroner mindre til velferd.

Fakta

  • Formuesskatten er på 1,1 prosent av netto formue over 870 000 kr (2013).
  • Fjerner vi formuesskatten blir de fleste av Norges milliardærer nullskatteytere. De 500 rikeste vil få i snitt 3,1 millioner i skattekutt hver.
  • Høyre og Frp vil fjerne formuesskatten, noe menn i sentrale strøk tjener mest på: To av tre formuesskattekroner betales av menn. Over 40 prosent av skattekutten kommer til Oslo og Akershus.
  • Mange tror at bedrifter sliter på grunn av formueskatten. Det er feil; bedrifter betaler ikke formuesskatt. Det er en personlig skatt på de aller rikeste.

 

Dette vil SV

  • De som har mest må bidra mest. Formueskatten bringer hvert år inn ca. 15 milliarder kroner til velferdsstaten, tilsvarende rundt 25 000 årsverk av lærere, sykepleiere, barnevernsansatte og barnehageansatte. Framfor å fjerne formuesskatten vil SV beholde formueskatten, og gjøre den mer progressiv.
  • SV vil fjerne skattefordelen i formuesberegningen for bolig nummer to, for å dempe prisveksten og redusere boligspekulasjonen.

 

Dette har SV gjort

  • SV har endret formueskatten fra å være en skatt på pensjonister med nedbetalt hus og noen kroner i banken til å bli en skatt på reell rikdom. Det er fordi bunnfradraget er økt, fra 151 000 kroner til 870 000 kroner (2013), slik at nesten 600 000 færre personer enn før nå betaler formueskatt.

Nesten all formuesskatt betales i dag av personer med netto formue på over 1 million kroner (netto formue er formuesverdien av det du eier, minus gjeld).